kontroluj cukrzycę z nami
A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 W sieci można natknąć się na błędne informacje odnośnie refundacji systemów ciągłego monitorowania glikemii. Pierwszy stycznia 2017 roku miał otworzyć nowy rozdział dla osób chorych na cukrzycę.

Mianowicie od początku roku diabetycy mieli uzyskać dostęp do refundowanych systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT – ang. Continuous Glucose Monitoring Real-Time). Jednak nowe świadczenie gwarantowane nie weszło w życie. System do ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT) jest przenośnym urządzeniem pomiarowym, które umożliwia niemal nieprzerwany (zwykle co 1–5 min) pomiar stężenia glukozy we krwi. W samym systemie można wyróżnić trzy główne elementy: elektrody (sensor) umieszczony w tkance podskórnej, który odpowiada za pomiar stężenia glukozy oraz nadajnik (transmiter), warunkujący odebranie pomiarów z sensora i przekazanie ich do przenośnego urządzenia monitorującego.

Sam system zapewnia poprawę kontroli glikemii, co zmniejsza ryzyko wystąpienia przypadków hipoglikemii niezależnie od typu cukrzycy. Korzystanie z tego systemu wymaga jednak wymiany sensorów i transmiterów, które zapewniają ograniczoną czasowo funkcjonalność, co naraża użytkownika na koszty.

Walka o refundację sensorów z Ministerstwem Zdrowia trwa już od dłuższego czasu. W 2016 roku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę informowała o kolejnych próbach i kolejnych opóźnieniach wprowadzenia refundacji systemu CGM-RT. Największe nadzieje wzbudził projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 21 grudnia 2016 roku, który zakładał m.in. rozszerzenie wykazu wyrobów medycznych podlegających refundacji o dwa produkty: transmitery (nadajniki) i sensory (elektrody).

Refundacja transmiterów i sensorów dla systemów CGM-RT miała być wpisana jako świadczenie gwarantowane dodane do zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. O refundacje nowych wyrobów medycznych mogły się starać dzieci i młodzież poniżej 18. roku – pod warunkiem, że korzystają z pompy insulinowej i nie wykazują wczesnych objawów hipoglikemii.

Projekt określił, że pacjenci mają prawo do refundacji transmitera, którego okres użytkowania będzie wynosił jeden rok, a limit jego finansowania wyniesie 1000 zł, natomiast odpłatność pacjenta wynosić będzie 10%.

Ponadto pacjentom przysługiwać będą cztery sztuki sensorów miesięcznie, przy limicie finansowania 150 zł za sensor i odpłatności 30% dla pacjenta.

Zaproponowane rozwiązania Ministra Zdrowia trafiły 21 grudnia 2016 roku do konsultacji społecznej, które miały trwać tylko 7 dni. Krótki okres konsultacji miał zapewnić, że projekt rozporządzenia wszedłby w życie 1 stycznia 2017 r. Jednak wbrew informacjom podawanym przez niektóre portale, do dnia dzisiejszego sensory i transmitery do systemów CGM-RT nie podlegają refundacji. A wszystkie informacje potwierdzające dostęp do refundacji oparte są tylko na opisanym powyżej projekcie rozporządzenia.

Według Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę „projekt rozporządzenia został wycofany ze względu na wady prawne”. Ponadto jak podaje Federacja sama idea refundacji nie uległa zmianie, jednak należy oczekiwać nowego projektu, który nie będzie zawierał „wad prawnych”.

Dokładna data nie została niestety określona, dlatego należy monitorować postęp prac w tym zakresie i mieć nadzieję, że nie zaniechano pracy nad refundacją systemów do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym oraz że założenia przedstawione w grudniu 2016 r. nie ulegną zaostrzeniu.

 

na podstawie apteline.pl