kontroluj cukrzycę z nami
A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Neuroosteoartropatia Charcota (stopa Charcota). Zmiany zwyrodnieniowe stawów rozwijające się na podłożu zaburzeń czucia dotyku, propriocepcji i kontroli mięśni szkieletowych przez nerwy ruchowe, najczęściejstanowiące późne powikłanie cukrzycy i polineuropatii cukrzycowej

 Artropatia neurogenna najczęściej dotyczy stawów stępowo-śródstopnych i polega na postępującej destrukcji chrząstek stawowych i nasad kości, która doprowadza do dyslokacji powierzchni stawowych, którym towarzyszy powstawanie zwapnień w tkankach miękkich okołostawowych oraz uszkodzenie ścięgien. Doprowadza to do znacznych deformacji stopy. Z uwagi, że zmiany te powstają w przebiegu polineuropatii, mogą przebiegać w postaci bólowej, jak również bez bólowej.

1. Diagnostyka: rozpoznanie stawia się na podstawie wywiadu oraz obrazu klinicznego (jednostronny obrzęk, zaczerwienienie, wzrost ucieplenia stopy, zwłaszcza jeśli nie występuje owrzodzenie, u chorego z cechami polineuropatii cukrzycowej);

2. Leczenie:

  • stan ostry: odciążenie przez 24 godz./d. (łuska pełnokontaktowa, inne formy odciążenia), można rozważyć stosowanie bisfosfonianów, łącznie z witaminą D i preparatów wapnia, obecnie jednak brakuje badań, których wyniki wskazywałyby na długoterminową efektywność leczenia farmakologicznego,

  • stan przewlekły: edukacja, higiena stóp, specjalistyczne obuwie ortopedyczne z wkładkami terapeutycznymi korygującymi powstałe zniekształcenia, korekcyjne zabiegi chirurgiczno-ortopedyczne dla korekty deformacji (exosteotomia, artrodeza).

Wskazane jest prowadzenie terapii przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

Źródło: wikipedia.org

www.dk.viamedica.pl Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2016 

data-matched-content-rows-num="3" data-matched-content-columns-num="3"