kontroluj cukrzycę z nami
A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Neuroosteoartropatia Charcota (artropatia neurogenna, stopa Charcota). Bezbolesne zmiany zwyrodnieniowe stawów rozwijające się na podłożu zaburzeń czucia dotyku, propriocepcji i kontroli mięśni szkieletowych przez nerwy ruchowe. Najczęściej stanowiące późne powikłanie cukrzycy i polineuropatii cukrzycowej. Może także być nastepstwem chorób jak:

- kiła trzeciorzędowa

- trąd

- jamistość rdzenia

- niedokrwistość Addisona-Biermera

- stwardnienie rozsiane

 Artropatia neurogenna dotyczy głównie jednostronnie:

- stawów stępowo - śródstopnych

- stawów śródstopia

- stawów śródstopno-paliczkowych

Polega na stałym i postępującym niszczeniu chrząstek stawowych oraz nasad kości. Doprowadza to do przemieszczeń powierzchni stawowych, tworząc zwapnienia w okołostawowych tkankach miękkich. W ich nastepstwie dochodzi do uszkodzeń ścięgien i znacznej deformacji stopy. Zmiany powstają w przebiegu istniejącej już polineuropatii co oznacza że, mogą mieć postać z bólem lub bez bólu.

Objawy:

- deficyt czucia (dotyk, temperatura, ból, wibracja)

- brak odruchów ścięgnistych (Achilles, mięśnie piszczelowe przednie, mięsień czworogłowy uda)

- wysklepienie łuku stóp

- modzele stóp

- zniekształcenie stawów (palce młoteczkowe)

- opadająca stopa

- miejscowe infekcje, owrzodzenia, zapalenia kości

Diagnoza i przebieg mozna podzielic na trzy okresy:

1. Destrukcja stawów. Powstają zmiany zwyrodnieniowe, nadwichnięcia, uszkodzenia chrząstek stawowych i pojawienia się ich w jamie stawu. Stwierdza sie jednostronny obrzęk, zaczerwienienie, wzrost temperatury stopy. Biopsja torebki stawowej wykazuje pogrubione, zwłóknione włókna wraz z fragmentami kości.

2. Resorpcja. Wchłanianie zwrotne drobnych fragmentów kostnych wraz z zlewaniem się większych odłamów kostnych.

3. Rekonstrukcja. Proces zagojenia wraz z wytworzeniem nowego, nieprawidłowego stawu.

Leczenie dostosowuje się do stanu w jakim jest pacjent i dzieli się na terapie w stanie ostrym lub przewlekłym.

Stan ostry wymaga:

- całodobowe odciążenie

- stosowanie bisfosfonianów, witaminy D, preparatów wapnia

Obecnie brakuje pełnych badań, których wyniki wskazywałyby na długoterminową efektywność leczenia farmakologicznego,

Stan przewlekły wymaga:

- edukacji w higienie stóp

- dobór obuwiea ortopedycznego z wkładkami

- zabiegi ortopedyczne celem korekty deformacji (artrodeza)

Wskazane jest prowadzenie terapii przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

 

  

 

data-matched-content-rows-num="3" data-matched-content-columns-num="3"