kontroluj cukrzycę z nami
A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Opieka diabetologiczna w UK

  W UK nie ma bezpośredniego świadczenia dla chorych na cukrzycę. Podlegają oni pod tzw Disability Living Allowance - DRD. Jest to zasiłek dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie niepodlegające opodatkowaniu i wolne od podatku. Oznacza to, że każdy spełniający wymogi może złożyć wniosek. Nie ma znaczenia poziom dochodów i oszczędności rodziców lub opiekunów dziecka chorego na cukrzycę. O zasiłek (DLA) dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci ubiegać się można po 3 miesiącach od diagnozy i spełniać następujące warunki:

 • wiek poniżej 16 lat

 • potrzeba dodatkowej opieki lub trudności w poruszaniu się

 • przebywać w Wielkiej Brytanii lub innym kraju EOG (europejski obszar gospodarczy) i Szwajcarii

 • mieszkać w UK co najmniej 2 lata w ostatnich 3 latach

 • być stałym mieszkańcem UK, Irlandi Pn, wyspy Man, wysp normandzkich

 • nie podlegać kontroli w urzędzie imigracyjnym    

Udostępnij 

Zasiłek DLA składa się z 2 komponentów (mobility – poruszanie się i care – opieka osoby trzeciej). Dziecko może aplikować w obu tych częściach. Zasady kwalifikacji zależą od niezależności mobilnej dziecka oraz od czasu trwania dodatkowej opieki przez rodzica lub opiekuna. Występują 2 grupy mobility i 3 grupy care. Dokładny podział i opis znajduje się w formularzu zgłaszającym.

 Jeśli rodzic lub opiekun spędza 35 godzin opiekując się chorym dzieckiem może starać się o zasiłek dla opiekuna (carers allowance). Płatność zasiłku najczęściej występuje w okresach 4-tygodniowych i zależy od terminu dostarczenia odpowiedniego formularza. Kiedy dziecko kończy 16 lat należy wówczas wypełnić tzw PIP (Personal Independence Payment). Informację o PIP dziecko otrzymuje listownie zaraz po skończeniu 16 roku życia. Do czasu wysłania PIP płatności zasiłku DLA zostają wstrzymane.

 W UK diabetyk prowadzony jest przez lekarza pierwszego kontaktu (GP – General Practicioner) lub w klinice diabetologicznej przez specjalistę, która znajduje się najczęściej przy szpitalu. W domuu otrzymamy pomoc przez pielęgniarki (Diabetes Nurse) które pomagają w przeliczaniu dawekinsuliny, uczą jak mierzyć cukier itd. W ramach NHS (National Health Service) każda osoba chora na cukrzycę ma prawo do bezpłatnej insuliny, pasków do glukometrów, penów, igieł itd. Darmowe pompy insulinowe w UK, otrzymują je jedynie chorzy z złymi wynikami HbA1c oraz kobiety planujące ciąże. Tutaj termin rozpoczęcia leczenia pompą insulinową zaczyna się na trzy miesiące przed planowanym zajściem w ciąże.

 Dodatkowo w ramach ubezpieczenia przysługuje:

 • badanie HbA1c – raz w roku

 • badanie ciśnienia krwi – raz w roku

 • badanie cholesterolu - raz w roku

 • badanie w kierunku cukrzycowej choroby oczu (dawniej retinopatii) raz w roku

 • badanie stóp – raz w roku

 • badanie wydolności nerek – raz w roku

 • kontrola wagi

 • pomoc specjalisty w rzuceniu palenia

 • planowanie indywidualnej pomocy i leczenia cukrzycy

 • uczestnictwo w szkoleniu na temat radzenia sobie z cukrzycą

 • opieka dla dzieci przez wyspecjalizowany personel diabetologiczno – pediatryczny

 • wysokiej jakości opieka szpitalna

 • informacje i specjalistyczna pomoc w planowaniu i prowadzeniu ciąży

 • możliwość konsultacji ze specjalistami od powikłań cukrzycowych

 • wsparcie emocjonalne i psychologiczne

 Przydatne linki:

https://www.gov.uk/disability-living-allowance-children/how-to-claim

https://www.diabetes.org.uk/

data-matched-content-rows-num="3"      data-matched-content-columns-num="3"