tabela przelicznika stężenia glukozy mg/dL na mmol/L

501463913
info@glukoza.pl

 

 

leczenie i edukacja

przelicznik BMI on-line

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

PRZELICZNIK MG/MMOL

Glikemia, czyli wartość stężenia glukozy we krwi wyrażana jest w różnych jednostkach – w mmol/l lub mg/dl. Celem przeliczenia wartości glikemii z jednych jednostek na drugie stosuje się przelicznik: 1 mmol/l = 18 mg/dl
W glukometrach dostępnych na polskim rynku najczęściej wykorzystywane są jednostki mg/dlkalkulator


Tabela przeliczeniowa z mg/dl na mmol/l

 

For english please press here flaga angielska

mg/dl

mmol/l

mg/dl

mmol/l

mg/dl

mmol/l

mg/dl

mmol/l

mg/dl

mmol/l

mg/dl

mmol/l

30,6

1,7

100,8

5,6

180,2

8,9

219,6

12,2

279,0

15,5

333,4

18,8

34,2

1,9

102,8

5,7

162,0

9,0

221,4

12,3

280,8

15,6

340,2

18,9

37,8

2,1

104,4

5,8

163,8

9,1

223,2

12,4

282,6

15,7

342,0

19,0

41,4

2,3

103,2

5,9

185,6

9,2

225,0

12,5

284,4

15,8

343,3

19,1

45,0

2,5

108,0

6,0

167,4

9,3

225,8

12,6

286,2

15,9

345,6

19,2

48,6

2,7

109,8

6,1

169,2

9,4

228,6

12,7

288,0

16,0

347,4

19,3

52,2

2,6

111,8

6,2

171,0

9,5

230,4

12,8

289,8

16,1

349,2

19,4

64,0

3,0

113,4

6,3

172,8

9,6

232,2

12,9

291,6

16,2

351,0

19,5

55,8

3,1

115,2

6,4

174,6

9,7

234,0

13,0

293,4

16,3

352,8

19,6

57,6

3,2

117,0

6,5

176,4

9,8

235,8

13,1

295,2

16,4

354,6

19,7

59,4

3,3

118,8

6,6

178,2

9,9

237,6

13,5

297,0

16,5

355,4

19,8

61,2

3,4

120,6

6,7

180,0

10,0

239,4

13,3

298,8

16,6

358,2

19,9

63,0

3,5

122,4

6,8

181,8

10,1

241,2

13,4

300,6

16,7

360,0

20,0

64,8

3,8

124,2

6,9

183,6

10,2

243,0

13,5

302,4

16,8

361,8

20,1

66,6

3,7

120,0

7,0

185,4

10,3

244,8

13,6

304,2

16,9

363,6

20,2

68,4

3,8

127,8

7,1

187,2

10,4

246,6

13,7

305,0

17,0

365,4

20,3

70,2

3,9

129,8

7,2

189,0

10,5

248,4

13,8

307,8

17,1

367,2

20,4

72,0

4,0

131,4

7,3

190,8

10,6

250,2

13,9

309,6

17,2

369,0

20,5

73,8

4,1

133,2

7,4

192,6

10,7

252,0

14;0

311,4

17,3

370,8

20,6

750

4,2

135,0

7,5

194,4

10,3

253,8

14,1

3135

17,4

372,6

20,7

77,4

4,3

136,8

7,6

196,2

10,9

255,6

14,5

315,0

17,5

374,4

20,8

79,2

4,4

138,6

7,7

198,0

11,0

257,4

14,3

316,8

17,6

376,2

20,9

81,0

4,5

140,4

7,8

199,8

11,1

259,5

14,4

318,6

17,7

378,0

21,0

82,8

4,6

142,2

7,9

201,6

11,2

261,0

14,5

320,4

17,8

379,8

21,1

84,6

4,7

144,0

8,0

203,4

11,3

252,8

14,6

322,2

17,9

381,6

21,5

86,4

4,3

145,8

3,1

205,2

11,4

264,6

14,7

324,0

18,0

333,4

21,3

88,2

4,9

147,6

8,2

207,0

11,5

265,4

14,8

325,8

18,1

385,2

21,4

90,0

5,0

149,4

3,3

203,8

11,6

263,2

14,9

327,6

18,2

337,0

21,5

91,8

5,1

151,2

8,4

210,6

11,7

270,0

15,0

329,4

183

388,8

21,6

93,6

5,2

153,0

3,5

212,4

11,8

271,8

15,1

331,2

13,4

390,6

21,7

95,4

5,3

154,8

8,6

214,5

11,9

273,6

15,2

333,0

18,5

392,4

21,8

97,2

5,4

156,6

8,7

216,0

12,0

275,4

15,3

334,8

18,6

394,2

21,9

99,0

5,5

158,4

8,8

217,8

12,1

277,2

15,4

336,6

18,7

396,0

22,0

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Bogumił Wolnik, diabetolog

źródło Abbot Diabetes Care

 

https://xidoneo.pl/jak-zyc-z-cukrzyca/cukrzyca-w-liczbach/item/71-przelicznik-mg-mmol

data-matched-content-rows-num="3" data-matched-content-columns-num="3"