Drukuj

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Badanie HbA1c

Hb lub HGB to skrót od słowa hemoglobina. Jest to białko zawarte w eryrtocytach, które transportuje tlen. Jej prawidłowe stężenie u osób dorosłych wynosi od 12 do 17 g/dl (u kobiet) i od 13 do 18 g/dl (u mężczyzn). Może też być wyrażone w milimolach/litr.

 Prawidłowa hemoglobina u osób dorosłych prawie w całości (98%) składa się z hemoglobiny A (HbA), określanej jako HbA1. Hemoglobina wiąże glukozę. W wyniku tego połączenia powstaje hemoglobina  glikowana (glikowana HbA1). Jej stężenie jest proporcjonalnie zwiększone do częstości epizodów hiperglikemii (czyli im większe stężenie cukru we krwi, tym większe stężenie HbA1). Jest kilka glikowanych frakcji hemoglobiny A1, mianowicie: HbA1a, HbA1b i HbA1c. Spośród tych 3 frakcji tylko HbA1c jest stabilna i dobrze koreluje ze stężeniem cukru we krwi.  Dlatego jest używana jako kryterium wyrównania cukrzycy i tylko ten parametr jest dla ważny dla osób chorujących na cukrzycę.

 Prawidłowe stężenie HbA1c wynosi od 4 do 6% hemoglobiny całkowitej, czyli Hb. Naukowcy jednak nie są do końca zgodni co do tego jak powinno wyglądać HbA1c osoby zdrowej. U osób chorych na cukrzycę ten odsetek HbA1c jest wyższy niż u zdrowych, bo stężenie cukru we krwi przekracza wartości prawidłowe. Pacjenci z cukrzycą powinny dążyć do uzyskania wartości jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych tzn. poniżej 6,5%. Należy podkreślić, że dla każdego indywidualnie lekarz powinien ustalić wartość odsetka HbA1c, do którego pacjent powinien dążyć. Dla większości pacjentów z dłużej trwająca cukrzycą wartość ta nie powinna przekraczać 7%.

 Poniższe normy HbA1c dotyczą diabetyków

Rodzaj cukrzycy%mmol/mol
Kobiety przygotowujące się do ciąży i ciężarneRówne lub mniejsze 6%

Równe lub mniejsze

42 mmol/mol

Cukrzyca typu 1Równe lub mniejsze 6,5%

Równe lub mniejsze

48 mmol/mol

Krótkotrwała cukrzyca typ 2Równe lub mniejsze 6,5%

Równe lub mniejsze

48 mmol/mol

Dzieci i młodzieżRówne lub mniejsze 6,5%

Równe lub mniejsze

48 mmol/mol

Osoby starsze po wylewie, zawale, liczne chorobyRówne lub mniejsze 8%

Równe lub mniejsze

64 mmol/mol

Pozostali chorzy na cukrzycęRówne lub mniejsze 7%

Równe lub mniejsze

53 mmol/mol

Źródło: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2015

 Można też określić HbA1c podczas pomiaru glukometrem i skorzystanie z poniższej tabeli. Dokładność zależy od tego jak często badasz cukier glukometrem. Jeśli badasz cukier nieregularnie lub tylko raz-dwa razy dziennie, to średni wynik z glukometru może nie być miarodajny. Zasada jest prostsza – im więcej wyników z glukometru tym dokładniejsze szacunki HbA1c.

 

HbA1c w %HbA1c w mmol/molŚr stężenie glukozyŚr stężenie glukozy
53197 (76 - 120)5,4 (4,2 -6,7)
642126 (100 - 152)7,0 (5,5 – 8,0)
753154 (123 -185)8,6 (6,8 – 10,3)
864183 (147 - 217)10,2 (8,1 – 12,1)
975214 (170 - 249)11,8 (9,4 – 13,9)
1086240 (193 - 282)13,4 (10,7 – 15,7)
1197269 (217 - 314)14,9 (12,0 – 17,5)
12108289 (240 - 347)16,5 (13,3 – 19,3)
    

Wartości w nawiasie pokazują zakres możliwego błędu glukometru.

HbA1c jest używane aby określić jak dobrze kontrolujemy naszą cukrzycę. HbA1c powyżej zalecanych norm oznacza, że przez ostatnie 2-3 miesiące poziom cukru we krwi był wyższy niż norma. A to z kolei grodzi powstaniem groźnych powikłań cukrzycowych

Badania naukowe wykazują, że obniżenie HbA1c o 1% lub o 11 mmol/mol redukuje ryzyko uszkodzenia małych naczyń krwionośnych o 25%. Uszkodzenia małych naczyń powodują takie powikłania jak:

1.Stopa cukrzycowa

2.Retinopatia

3.Choroby nerek

 Ponadto, w przypadku osób cierpiących na cukrzycę typu 2, obniżenie HbA1c o 1% redukuje ryzyko:

1.Amputacji o 43%

2.Niewydolność serca o 16%

3.Katarakty o 19%

  Badanie HbA1c wykonuje się na podstawie badania krwi żylnej. Mimo, że do badania HbA1c nie trzeba być na czczo, czasem lekarz zleca też inne badania, na przykład badanie na cholesterol. W takim wypadku pobranie krwi musi się odbyć na czczo.

 To, jak często powinieneś wykonywać oznaczenie (badanie) HbA1c, zależy od tego, jak dobrze udaje Ci się osiągać zalecane cele kontroli cukru we krwi. Jeśli masz wyrównaną glikemię, i osiągasz zalecane cele leczenia, badanie należy wykonać raz do roku. Jeśli masz problemy z wyrównaniem cukrzycy i osiągnięciem zalecanych norm glikemii lub też niedawno zmieniłeś metodę leczenia, to powinieneś wykonać badanie HbA1c co 3 miesiące.

data-matched-content-rows-num="3" data-matched-content-columns-num="3"